Ügyvédi tanácsadás

Dr. Tóth Balázs ügyvéd

Közbeszerzési tanácsadás

Az elmúlt években bonyolított problémamentes közbeszerzési eljárások garantálhatják Önöknek az eredményes, kitűnő együttműködést a hatékonyság és jogszerűség jegyében!

Amennyiben megtisztel bizalmával, készséggel állok rendelkezésére!

Ingyenes közbeszerzési tanácsadás, konzultáció formájában, munkadíj felszámítása nélkül!

Magyarországon a közbeszerzések szabályozását a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza, mely az Európai Unió vonatkozó joganyagával harmonizált. A törvény, illetőleg a törvényhez kapcsolódó rendeleteknek, illetve a kapcsolódó jogszabályoknak az alapos ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a megvalósítani kívánt közbeszerzés feltétlen jogszerűsége biztosított legyen.
Nem kis feladatot jelent egy közbeszerzési eljárás előkészítése, majd korrekt lebonyolítása a jogszerűség biztosításával.
Mindezek alapján teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a közbeszerzési eljárások megvalósítása során a megfelelő képzettséggel, - álláspontom szerint elsősorban jogi végzettséggel - és gyakorlattal rendelkező szakember bevonása az eljárásba nélkülözhetetlen!

Én és munkatársaim jogi egyetemi végzettséggel és rendkívül széles spektrumú, állami és önkormányzati közbeszerzési gyakorlattal állunk az Önök rendelkezésére bármely közbeszerzési területen, közbeszerzési tanácsadóként, illetve közbeszerzési szakértőként.
Amennyiben megtisztel bizalmával, a következő tényezőkkel kapcsolatban biztos lehet:

- a közbeszerzési eljárást a gyakorlati tapasztalataink eredményeképpen olyan segítséggel folytathatja mely lehetővé teszi már az előkészítés során is a jogi, szakmai bizonytalanságok elkerülését,
- a közbeszerzési eljárás egésze jogszerű lesz és a lehetőségekhez képest eredményes az Ön igényeinek megfelelően,
-Önt precíz munkavégzés segíti az eljárás bonyolításában, akár dokumentálásában is,
így nem csak az Ön munkája csökken, hanem a megfelelő költséghatékonyság is megvalósul.


A honlapot Dr. Tóth Balázs, a Pest Megyei Ügyvédi Kamaránál X/980 lajstromszámmal bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

 Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.