Ügyvédi tanácsadás

Dr. Tóth Balázs ügyvéd

Polgári jogi ügyek

Polgári jogi ügyekben az alábbi területeken tudok segítséget nyújtani:

Polgári- és családjogi ügyek, bontóperek, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyek

  • Öröklési jogi ügyek, végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése ellenjegyzéssel
  • Kereskedelmi-, fogyasztóvédelmi jogi ügyek
  • Ingatlanok adásvételével, ajándékozásával és ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogügyletekkel  kapcsolatos tanácsadás, szerződések szerkesztése ellenjegyzéssel és képviselet
  • Szerződések és egyéb okiratok szerkesztése
  • Társadalmi szervezetek, cégek alapítása
     
  • Közbeszerzési tanácsadás és közbeszerzési eljárásokban való teljeskörű közreműködés ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon, hivatalos közbeszerzési tanácsadás (a tevékenység részletes  ismertetését a kedves érdeklődő a közbeszerzési ügyek menüpontban olvashatja el)

Jogi tanácsadás

Vállalom jogi kérdésekben a jogi tanácsadást személyes megbeszélés útján. Ha Ön szerződni szeretne, a majdan megkötendő szerződések, okiratok aláírása előtt segítséget nyújtok abban, hogy megalapozott jogvélemény alapján Ön nyugodt lehessen afelől, nem éri joghátrány.

Ha Ön tervez perindítást, vagy Önt perelték be, segítséget nyújtok a per esélyeinek feltárásához, illetve vállalom a perben való képviseletét. Jogi szakvélemény készítése is szükségessé válhat, melynek elkészítését szintén vállalom.

Amennyiben a jogi tanácsadás eredményeképpen az ügyben megbízási szerződés születik, a jogi tanácsadás díját a megbízás díjába beszámítom.

 


A honlapot Dr. Tóth Balázs, a Pest Megyei Ügyvédi Kamaránál X/980 lajstromszámmal bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

 Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.